Till församlingens 150 årsjubileum sammanställdes
utdrag från tidigare tryckta minnesskrifter med
andra dokument till ett 28 sidors häfte.

Pdf-version av 150-årsjubileumshäftet
(öppnas i en ny flik)